ES projektai

Ekologiškų produktų prekybos e-komercijos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas

UAB „Ecohumus“ nuo 2022 m. vasario mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas – sukurti ir įdiegti elektroninę parduotuvę, integruojant ją su įmonės naudojama išteklių valdymo sistema.
Projekto rezultatas – bus sukurta elektroninės parduotuvės programinė įranga, kuri bus integruota su įmonės išteklių valdymo sistema. Taip pat veiklos rezultatas bus elektroninės parduotuvės įdiegimas ir sukonfigūravimas ir bus užtikrinta programinės įrangos priežiūra 36 mėn. nuo jos įdiegimo.
UAB „Ecohumus“, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama projekte numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimasEkologiškų produktų prekybos e-komercijos sprendimo sukūrimas ir įdiegimas
Projekto vykdytojas: UAB „Ecohumus“
Projekto vykdymo pradžia: 2022 m. vasario 15 d.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023 m. vasario 15 d.