ES projektai

Naujos komposto produktų linijos dizaino sprendimo sukūrimas ir rinkodaros inovacijos sukūrimas bei diegimas

UAB „Ecohumus“ nuo 2022 m. sausio mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas – sukurti naują komposto produktų liniją, sukuriant jai dizaino sprendimą, sukuriant ir įdiegiant inovatyvios rinkodaros priemones šiems produktams.
Projekto rezultatas – sukurtas naujos komposto produktų linijos dizaino sprendimas ir sukurtos bei įdiegtos inovatyvios e-rinkodaros priemonės šiems produktams.
UAB „Ecohumus“, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, įgyvendins projektą maksimaliai siekdama paraiškoje numatytų ir užsibrėžtų tikslų bei rezultatų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė).

Projekto pavadinimas – Naujos komposto produktų linijos dizaino sprendimo sukūrimas ir rinkodaros inovacijos sukūrimas bei diegimas.
Projekto vykdytojas: UAB „Ecohumus“
Projekto vykdymo pradžia: 2022 m. sausio 5 d.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023 m. vasario 15 d.