PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos:
1.1. Šios Taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.ecohumus.lt (toliau – “e-parduotuvė”).
1.2. Pirkdami e-parduotuvės internetinėje svetainėje www.ecohumus.lt Jūs be jokių išlygų ir apribojimų sutinkate su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, Jūs patvirtinate, jog turite teisę be jokių apribojimų pirkti e-parduotuvėje parduodamas prekes, t.y. esate:
1.3.1. veiksnus fizinis asmuo;
1.3.2. nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus asmuo ir turite tėvų arba rūpintojų sutikimą,
1.3.3. juridinis asmuo/jo atstovas.
1.4. Jūs, sutikdami su šiomis Taisyklėmis, taip pat sutinkate, kad Jūsų nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinkate, jog el. pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros bei tyrimo tikslais. Jeigu nesutinkate, kad Jūsų el. pašto adresas būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros ir/ar tyrimo tikslais, prašome apie tai informuoti el. paštu info@ecohumus.lt.
1.5. Dovanų kuponų pirkimo ir panaudojimo sąlygos yra apibrėžtos Dovanų kuponų taisyklėse.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas:
2.1. Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Jūsų teisės:
3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių Taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su e-parduotuve, pranešdamas apie tai mums raštu (elektroniniu paštu info@ecohumus.lt, nurodant sutarties/užsakymo numerį ir kontaktinius duomenis) ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo apmokėjimo. Mes įsipareigojame grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.
3.3. Prekių grąžinimo teisės aprašytos šių taisyklių 8 dalyje.

4. Jūs įsipareigojate:
4.1. Priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų užsakymo formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas pranešti apie tai mums el.paštu info@ecohumus.lt. Neatnaujinus duomenų, mes neatsakome už tinkamą mūsų sutarties vykdymą.
4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės:
5.1. Jei Jūs bandote pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Jūsų galimybę naudotis e-parduotuve.
5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas bet kuriuo metu. Norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalėsite iš naujo susipažinti ir sutikti su pakeistomis sąlygomis. Jums nesutikus su pakeistomis sąlygomis, mes pasiliekame teisę nepriimti Jūsų užsakymo.
5.4. Mes turime teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Jūsų užsakymas.

6. Mes įsipareigojame:
6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.
6.4. Jums pasinaudojus prekių grąžinimo teise, mes įsipareigojame grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

7. Prekių pristatymas
7.1. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją). Dėl prekių pristatymo į Kuršių Neriją ar kitą šalį parašykite el. paštu info@ecohumus.lt.
7.2. Prekių pristatymo kaina matoma Jums patvirtinus užsakymą.
7.3. Prekės yra pristatomos tik gavus pilną apmokėjimą už prekes ir pristatymą į mūsų banko sąskaitą, nurodytą užsakymo patvirtinime. Negavę pilno apmokėjimo už prekes per 24 val. nuo užsakymo patvirtinimo momento, Jūsų užsakymą panaikiname.
7.4. Prekes, kurias turime sandėlyje pristatome 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje. Prekes, kurias gaminame pagal individualų užsakymą pristatome 14 dienų laikotarpyje. Jūs sutinkate, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju mes įsipareigojame nedelsiant susisiekti su Jumis ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.
7.5. Pristatytas prekes Jūs įsipareigojate priimti pats. Tuo atveju, jei Jūs prekių pats priimti negalite, o prekės pristatytos nurodytu adresu bei remiantis kitais Jūsų pateiktais duomenimis, Jūs neturite teisės reikšti mums pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.6. Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntinyje pristatytų prekių būklę bei pasirašyti prekių Pristatymo lape.
7.7. Jums pasirašius Pristatymo lape yra laikoma, kad siuntoje esančios prekės yra tvarkingos, o siunta yra perduota taip pat tvarkingai, Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite.
7.8. Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), korozijos pažeidimą (-us) ar pan.), privalote tai pažymėti siuntos priėmimo-perdavimo dokumente bei, dalyvaujant mums ar mūsų įgaliotam atstovui surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Jums neatlikus šių veiksmų, mes atleidžiami nuo atsakomybės prieš Jus dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamybinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
7.9. Jūs per 2 (dvi) dienas nuo prekių priėmimo dienos, turite teisę pareikšti mums pretenziją dėl vėliau pastebėtų ir aktais užfiksuotų neatitikimų. Šiuo atveju mes įsipareigojame išnagrinėti pretenziją per 10 (dešimt) darbo dienų ir, esant pagrįstai pretenzijai, pasiūlyti Jums grąžinti prekes arba pakeisti jas atitinkančiomis kokybės reikalavimus, arba sumažinti prekių kainą.

8. Daiktų grąžinimas:
8.1. Pagal individualų pasirinkimą pagamintos kokybiškos ir užsakymą atitinkančios prekės nekeičiamos ir atgal nepriimamos. Šių daiktų grąžinimo teise Jūs galite pasinaudoti tik tuo atveju, jei pristatyta prekė yra nekokybiška arba neatitiko Jūsų pasirinktų individualių savybių.
8.2. Iš anksto paruoštų pardavimui prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtinų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių” numatyta tvarka.
8.3. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas ir supakuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas neprivalo priimti daikto grąžinimui.
8.4. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas Jums. Pakuotė turi būti nesugadinta (kiek tai įmanoma po daikto išpakavimo), švari, tinkamai paruošta siuntimui.
8.5. Jeigu Jums nepatiko iš anksto pagamintų ir paruoštų pardavimui prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) jos keičiamos ar priimamos iš Jūsų per 15 (penkiolikos) dienų laikotarpį nuo Prekių pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.
8.6. Mes įsipareigojame atsiimti iš Jūsų nekokybišką ar neatitinkančią individualaus užsakymo savybių prekę, ją pakeisti analogiška preke, apmokėdami grąžinimo ir pristatymo išlaidas. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.
8.7. Mes neatsakome už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitomis savybėmis gali neatitikti realių prekių savybių dėl Jūsų naudojamos įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.

9. Atsakomybė:
9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų užsakymo formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2. Jūs atsakote už veiksmus atliktus naudojantis e-parduotuve.
9.3. Jeigu trečiosios šalys pateikia ir/ar naudojasi Jūsų duomenimis, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
9.4. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas.
9.5. Atsiradus žalai kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
10. Informacijos siuntimas
10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų užsakymo formoje pateiktu el. pašto adresu.
10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate e-parduotuvės elektroninio pašto adresu: info@ecohumus.lt.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal mūsų bendrovės registravimo vietą.

DOVANŲ IR E-DOVANŲ KUPONŲ PIRKIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS
Pirkdami ar naudodami www.ecohumus.lt Dovanų ar e-Dovanų kuponą Jūs sutinkate su pagrindinėmis www.ecohumus.lt e-parduotuvės taisyklėmis ir su šiomis taisyklėmis.

1. E-Dovanų kupono pirkimas:
1.1. E-Dovanų kupono kūrimo sistemoje pasirinkite norimą dovanoti sumą ir ją įrašykite į tam skirtą laukelį.
1.2. Įrašykite e-Dovanų kupono gavėjo ir savo vardą bei sveikinimo žinutę į tam skirtus laukelius.
1.3. E-Dovanų kupono apmokėjimas vykdomas bankiniu pavedimu per mokėjimai.lt sistemą.
1.4. E-Dovanų kuponas su specialiu kodu iš karto po apmokėjimo bus pristatytas užsakymo formoje nurodytu elektroniniu paštu. Mes nesame atsakingi už neteisingų duomenų įvedimą Pirkėjo užsakymo formoje.

2. Dovanų ar e-Dovanų kupono panaudojimas:
2.1. Norėdami panaudoti www.ecohumus.lt Dovanų ar e-Dovanų kuponą e-parduotuvėje įveskite jo kodą specialiame laukelyje vykdydami užsakymą.
2.2. Dovanų ar e-Dovanų kupono kodas galioja 12 mėn. nuo pirkimo dienos.
2.3. Dovanų ir e-Dovanų kuponą reikia išnaudoti vieno apsipirkimo metu.
2.4. Jeigu prekių suma yra mažesnė už Dovanų ar e-Dovanų kupone nurodytą sumą skirtumas negrąžinamas.
2.5. Jeigu prekių suma yra didesnė už Dovanų ar e-Dovanų kupone nurodytą sumą skirtumą primoka Pirkėjas.

3. Visoms prekėms, įsigytoms panaudojus Dovanų ar e-Dovanų kuponą, yra taikomos pagrindinės e-parduotuvės www.ecohumus.lt taisyklės.

4. Dovanų ar e-Dovanų kuponai yra nekeičiami ir negrąžinami.